Klachtenregeling

Ontevreden over de dienstverlening?

Janny zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening. Indien dit zich voordoet, wordt u verzocht om uw bezwaren eerst aan Janny voor te leggen. In overleg met u zal zij proberen om zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem te vinden. Deze oplossing zal altijd schriftelijk aan u worden bevestigd. Mocht het overleg in uw ogen helaas niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de Deken van de orde van advocaten Noord-Nederland.