Scheidingsmediation

Scheidingsmediator uit Emmen te Drenthe

Bij een scheiding spelen emoties een grote rol. Het toekomstbeeld komt er opeens heel  anders uit te zien. Partijen zien zich geconfronteerd met veel zaken die geregeld moeten worden. Waar gaan de kinderen wonen en hoe verdelen we de zorg over de kinderen? Bestaat er recht op kinderalimentatie en moet er wellicht ook partneralimentatie worden betaald? Hoe moet de gemeenschap van goederen worden verdeeld of hoe moet de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden plaatsvinden? Heb ik recht op een deel van het pensioen van mijn partner? Al deze vragen leiden vaak tot grote zorgen bij (een van) partijen. Vaak kan een deel van deze zorgen al worden weggenomen indien partijen met behulp van de mediator over en weer inzicht krijgen in de belangen achter de ingenomen standpunten.

 

Partijen bepalen de uitkomst

Anders dan bij een procedure bij de rechtbank, bepalen partijen bij mediation zelf de uitkomst. Daarnaast heeft mediation als voordeel, dat partijen vaak inzicht krijgen in de werkelijke behoeften van de andere partij. Daardoor wordt de bereidheid om samen tot een oplossing te komen vergroot. Tot slot is mediation vaak goedkoper dan een procedure en weten partijen sneller waar ze aan toe zijn.

 

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend

Hoewel partijen vrijwillig aan de mediation deelnemen, is deze deelname niet vrijblijvend. De mediator mag van partijen verwachten dat zij zich er daadwerkelijk voor inspannen om een oplossing te vinden. Partijen zijn dan ook verantwoordelijk voor het resultaat. De mediator begeleidt partijen in het proces daarnaar toe en geeft waar nodig juridisch advies om het door partijen gewenste resultaat te bereiken.

 

Schriftelijke vastlegging van de gemaakte afspraken

Als scheidingsmediator heeft Janny een neutrale rol. Zij voorziet partijen van dezelfde juridische informatie. Met behulp daarvan kunnen partijen zelf bepalen welke regeling voor hen het meest passend is. Of het nu gaat om de kinderen, de woning, de alimentatie, de verdeling van het vermogen etc. Alle financiële afspraken worden vastgelegd in een convenant. Afspraken over minderjarige kinderen worden opgenomen in een ouderschapsplan. Beide documenten worden door partijen ondertekend.