Tarieven

Tarieven advocatenkantoor

 

Behandeling van uw zaak op uurtarief

Zoals gebruikelijk in de advocatuur, verricht Janny de Graaf haar werkzaamheden op basis van een uurtarief. Het uurtarief is o.a. gebaseerd op de aanwezige kennis en ervaring en is concurrerend met vergelijkbare advocaten in de regio. Naast het uurtarief worden er geen kantoorkosten in rekening gebracht.

Tijdens het eerste gesprek informeert Janny de Graaf u over de hoogte van het uurtarief en eventuele bijkomende kosten (bijvoorbeeld griffierecht, deurwaarderskosten, etc.).

Er wordt maandelijks gefactureerd en u ontvangt bij elke factuur een specificatie van de verrichtte werkzaamheden en de daaraan besteedde tijd.

 

Behandeling van uw zaak op basis van een rechtsbijstandverzekering

Het kan zijn, dat uw geschil onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering valt. U kunt dit in de polis lezen, of ernaar informeren bij uw rechtsbijstandverzekeraar. Valt uw geschil onder de dekking, dan worden de advocaat- en overige kosten door uw rechtsbijstandverzekeraar vergoed. Een en ander uiteraard tot het bedrag waarvoor u bent verzekerd.

 

Behandeling van uw zaak op basis van gefinancierde rechtsbijstand

Nederland kent het systeem van gefinancierde rechtsbijstand (de zogenaamde toevoeging). De gedachte achter dit systeem is, dat iedereen toegang tot de rechter moet kunnen hebben en dat dit niet mag worden belemmerd door het inkomen dat iemand geniet. Personen met een lager inkomen kunnen daarom een beroep op gefinancierde rechtsbijstand doen. Op de site van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl kunt u alle benodigde informatie vinden.

Janny de Graaf zal u op de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand wijzen. Meent u daarvoor in aanmerking te komen, dan dient zij namens u een aanvraag in bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand checkt vervolgens bij de Belastingdienst of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor een toevoeging. Ook zal de Raad voor Rechtsbijstand bepalen welke eigen bijdrage u voor de door Janny te verrichten werkzaamheden dient te voldoen. Naast de eigen bijdrage bent u vaak nog verschotten verschuldigd. Voorbeelden daarvan zijn het griffierecht dat een rechtbank in rekening brengt, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels.

Janny werkt op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand. Dat heeft voor u als voordeel dat een aanvraag voor een toevoeging met voorrang wordt behandeld en dat ook snel duidelijk is of u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt.

 

Stichting derdengelden

Het kantoor beschikt niet over een stichting derdengelden.