Actueel

Indexeringspercentage 2024

De overheid stelt de indexering van de alimentatie jaarlijks vast. Per 1 januari 2024 geldt een verhoging van 6,2% voor de kinder- en partneralimentatie. Als ontvanger van de alimentatie kunt u uw ex-partner erop wijzen dat het bedrag is verhoogd. Uw ex-partner is dan...

Lees meer

Indexeringspercentage kinder- en partneralimentatie 2023

De overheid stelt de indexering van de alimentatie jaarlijks vast. Per 1 januari 2023 geldt een verhoging van 3,4% voor de kinder- en partneralimentatie. Als ontvanger van de alimentatie kunt u uw ex-partner erop wijzen dat het bedrag is verhoogd. Uw ex-partner is dan...

Lees meer

Indexeringspercentage 2022

De overheid stelt de indexering van de alimentatie jaarlijks vast. Per 1 januari 2022 geldt een verhoging van 1,9% voor de kinder- en partneralimentatie. Als ontvanger van de alimentatie kunt u uw ex-partner erop wijzen dat het bedrag is verhoogd. Uw ex-partner is dan...

Lees meer

Wetsvoorstel erkenning en gezamenlijk gezag

Op 24 november 2020 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waardoor een ouder die niet gehuwd is en geen geregistreerd partnerschap met de andere ouder heeft na erkenning automatisch gezamenlijk met die andere ouder met het gezag over het kind wordt...

Lees meer

Indexering alimentatie 3% per 1 januari 2021

De overheid stelt de indexering van de alimentatie jaarlijks vast. Per 1 januari 2021 geldt een verhoging van 3% voor de kinder- en partneralimentatie. Als ontvanger van de alimentatie kunt u uw ex-partner erop wijzen dat het bedrag is verhoogd. Uw ex-partner is dan...

Lees meer

Wet herziening partneralimentatie per 1 januari 2020

Het voorstel van wet tot herziening van de partneralimentatie, dat op 19 juni 2015 ter consultatie aan de Raad van State is gezonden, is op 21 mei 2019 in sterk afgeslankte vorm door de Eerste Kamer aangenomen. Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt de wettelijke...

Lees meer

Indexeringspercentage alimentatie 2019 is 2%

De kinder- en partneralimentatie wordt jaarlijks verhoogd met een door de overheid vastgesteld indexeringspercentage. Voor 2019 is de wettelijke verhoging bepaald op 2%. Met ingang van 1 januari 2019 dient uw ex-partner de door hem verschuldigde alimentatie dus te...

Lees meer