Actueel

Indexering alimentatie 3% per 1 januari 2021

De overheid stelt de indexering van de alimentatie jaarlijks vast. Per 1 januari 2021 geldt een verhoging van 3% voor de kinder- en partneralimentatie. Als ontvanger van de alimentatie kunt u uw ex-partner erop wijzen dat het bedrag is verhoogd. Uw ex-partner is dan...

Lees meer

Wet herziening partneralimentatie per 1 januari 2020

Het voorstel van wet tot herziening van de partneralimentatie, dat op 19 juni 2015 ter consultatie aan de Raad van State is gezonden, is op 21 mei 2019 in sterk afgeslankte vorm door de Eerste Kamer aangenomen. Met ingang van 1 januari 2020 wijzigt de wettelijke...

Lees meer

Indexeringspercentage alimentatie 2019 is 2%

De kinder- en partneralimentatie wordt jaarlijks verhoogd met een door de overheid vastgesteld indexeringspercentage. Voor 2019 is de wettelijke verhoging bepaald op 2%. Met ingang van 1 januari 2019 dient uw ex-partner de door hem verschuldigde alimentatie dus te...

Lees meer

Scheiden zonder Schade

Op 9 mei 2018 hebben de Minister voor Rechtsbescherming (S. Dekker) en de Minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (H. de Jonge) de Tweede Kamer geïnformeerd over de acties die zij gaan ondernemen om schade bij kinderen als gevolg van een echtscheiding te...

Lees meer

Het ouderschapsplan en het bruggesprek

Indien er sprake is van een scheiding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken, dient er bij het verzoekschrift tot echtscheiding een door beide partijen ondertekend ouderschapsplan te worden gevoegd. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken worden...

Lees meer

Indexeringspercentage alimentatie 2018 is 1,5%

De kinder- en partneralimentatie wordt jaarlijks verhoogd met een door de overheid vastgesteld indexeringspercentage. Voor 2018 is de wettelijke verhoging bepaald op 1,5%. Met ingang van 1 januari 2018 dient uw ex-partner de door hem verschuldigde alimentatie dus te...

Lees meer

Periodiek verrekenbeding

Het periodiek verrekenbeding is in de jaren vijftig van de vorige eeuw ontstaan vanuit de gedachte dat huwelijkse voorwaarden met een koude uitsluiting (elke gemeenschap van goederen is uitgesloten) ten opzichte van de vrouw als onredelijk werden beschouwd. In die...

Lees meer