Op 24 november 2020 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waardoor een ouder die niet gehuwd is en geen geregistreerd partnerschap met de andere ouder heeft na erkenning automatisch gezamenlijk met die andere ouder met het gezag over het kind wordt belast. Op dit moment dienen de ouders na de erkenning nog samen het gezamenlijk gezag te regelen.

Het wetsvoorstel dient nog door de Eerste Kamer te worden behandeld. Indien ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt geldt de nieuwe regeling vanaf de datum van inwerkingtreding van de wet. Voor erkenningen die voor de inwerkingtreding zijn gedaan blijft dus de oude regeling gelden.