Met ingang van 1 januari 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank.

Wordt een kind voor 1 januari 2023 erkend? Dan moet er nog steeds een aanvraag bij de rechtbank worden gedaan om samen met het gezag over het kind te worden belast. Dit geldt ook als het kind na 1 januari 2023 wordt geboren.