Ouderschap algemeen

Het afstammingsrecht regelt wie de ouders van een kind zijn en hoe het ouderschap ongedaan kan worden gemaakt. Wie de juridische ouders van een kind zijn, valt af te lezen van de geboorteakte van het kind. Een juridische ouder hoeft niet ook de biologische ouder van...

Ouderschap huwelijk

Een huwelijk tussen een man en een vrouw Is een kind geboren uit het huwelijk van een man en een vrouw, dan is de vrouw (uit wie het kind is geboren) automatisch de moeder van het kind. De man is automatisch de vader van het kind. Dit geldt ook als de man binnen 306...

Ouderschap geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap van een man en een vrouw Is een kind geboren uit het geregistreerde partnerschap van een man en een vrouw, dan is de vrouw (uit wie het kind is geboren) automatisch de moeder van het kind. De man is automatisch de vader van het kind. Dit...

Ouderschap erkenning

Erkenning met toestemming van de moeder (uit wie het kind is geboren) kan plaatsvinden door het opmaken van een akte van erkenning door de ambtenaar van de burgerlijke stand of door een notariële akte. In het laatste geval dient de notaris de akte bij de ambtenaar van...

Ouderschap gerechtelijke vaststelling

Het ouderschap van een persoon kan zo nodig door de rechtbank worden vastgesteld. Men spreekt dan van een gerechtelijke vaststelling van het ouderschap. Deze vaststelling kan zelfs nog plaatsvinden nadat de betreffende persoon is overleden. Er zijn twee gronden waarop...

Ouderschap adoptie

Adoptie vindt plaats door indiening van een verzoek tot adoptie bij de rechtbank. Dit verzoek kan door één persoon of door twee personen tezamen worden ingediend. Het adoptieverzoek wordt alleen toegewezen, indien de adoptie in het kennelijk belang van het kind is....

Ontkenning van het vaderschap

Op grond van de wet is de man die ten tijde van de geboorte van het kind met de moeder is gehuwd of met de moeder een geregistreerd partnerschap heeft, de vader van het kind. Dit vaderschap kan worden ontkend als de man niet de biologische vader van het kind is....

Ontkenning van het moederschap

Op grond van de wet is de vrouw die ten tijde van de geboorte van het kind met de moeder (uit wie het kind is geboren) is gehuwd of met die moeder een geregistreerd partnerschap heeft, de moeder van het kind. Voor de leesbaarheid wordt die vrouw hierna als duomoeder...

Vernietiging van de erkenning door de vader of duomoeder

Indien de vader, die het kind heeft erkend, niet de biologische vader van het kind is, kan er een verzoek tot vernietiging van de erkenning worden gedaan door: het kind, tenzij het bij de erkenning al meerderjarig was; de vader, indien hij tot de erkenning is bewogen...