Een huwelijk tussen een man en een vrouw

Is een kind geboren uit het huwelijk van een man en een vrouw, dan is de vrouw (uit wie het kind is geboren) automatisch de moeder van het kind. De man is automatisch de vader van het kind. Dit geldt ook als de man binnen 306 dagen voor de geboorte van het kind is overleden. Zelfs indien de moeder na dit overlijden is hertrouwd of een nieuw geregistreerd partnerschap is aangegaan, blijft de man vader van het kind.

Was de moeder echter sinds 306 dagen voor de geboorte van het  kind gescheiden van tafel en bed, of heeft zij sinds die tijd gescheiden geleefd, dan kan de moeder een verklaring afgeven dat haar overleden echtgenoot/geregistreerde partner niet de vader van haar kind is. De moeder kan dit binnen een jaar na de geboorte van het kind ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand verklaren. Van deze verklaring wordt een akte opgemaakt. Was de moeder ten tijde van de geboorte van het kind hertrouwd of had zij een nieuw partnerschap laten registreren, dan is in dat geval die nieuwe echtgenoot/partner de vader van het kind.

Een huwelijk tussen twee vrouwen (het kind is verwekt met een onbekende donor)

Is een kind geboren uit het huwelijk van twee vrouwen, dan is de vrouw uit wie het kind is geboren automatisch de moeder van het kind. De duomoeder is automatisch de moeder van het kind als aan de volgende voorwaarden is voldaan. Het kind moet door middel van kunstmatige donorbevruchting zijn verwekt door een onbekende donor. Dit moet blijken uit een verklaring van de Stichting Afstammingsvoorlichting. Deze verklaring dient bij de aangifte van de geboorte te worden overgelegd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit geldt ook als de duomoeder na de kunstmatige donorbevruchting en voor de geboorte van het kind is overleden. Zelfs indien de moeder na dit overlijden is hertrouwd of een nieuw geregistreerd partnerschap is aangegaan, blijft de duomoeder moeder van het kind. Voorwaarde is dan wel dat bij de aangifte van de geboorte van het kind de hiervoor genoemde verklaring wordt overgelegd.

Was de moeder echter op het tijdstip van de kunstmatige bevruchting gescheiden van tafel en bed, of heeft zij sinds die tijd gescheiden geleefd, dan kan de moeder een verklaring afgeven dat haar overleden echtgenote niet de moeder van haar kind is. De moeder kan dit binnen een jaar na de geboorte van het kind ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand verklaren. Van deze verklaring wordt een akte opgemaakt. Was de moeder ten tijde van de geboorte van het kind hertrouwd of had zij een nieuw partnerschap laten registreren, dan is in dat geval die nieuwe echtgenoot/partner de ouder van het kind.

Een huwelijk tussen twee vrouwen (het kind is verwekt met een bekende donor)

Is het kind geboren uit het huwelijk van twee vrouwen, dan is de vrouw uit wie het kind is geboren automatisch de moeder van het kind. De duomoeder kan alleen moeder van het kind worden door erkenning, gerechtelijke vaststelling van het ouderschap of adoptie. De spermadonor kan vader van het kind worden door erkenning. Hij moet dan wel aantonen dat hij de biologische vader van het kind is en dat hij in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat. Het kan voorkomen dat zowel de duomoeder als de bekende spermadonor het kind wil erkennen. In zo’n situatie zal de rechtbank moeten bepalen wie voorgaat, de echtgenote of de spermadonor.

Een huwelijk tussen twee mannen

Is er sprake van een huwelijk tussen twee mannen, dan is de vrouw uit wie het kind is geboren automatisch de moeder van het kind. Geeft de moeder aan een man toestemming voor erkenning, dan wordt die man de vader van het kind. De biologische vader die een nauwe persoonlijke betrekking met het kind heeft, kan aan de rechter vervangende toestemming voor erkenning vragen.