Verevening van pensioen

Op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding heeft u na de scheiding recht op de helft van het pensioen dat uw ex-partner tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. Dit geldt ook in het geval u van tafel en bed bent gescheiden of wanneer u een geregistreerd...

Conversie

Een bijzondere regeling is de conversie van het ouderdomspensioen. Door conversie krijgt u een eigen aanspraak op het ouderdomspensioen van uw ex-partner. Na conversie hebben u en uw ex-partner dus elk uw eigen ouderdomspensioen. U ontvangt het pensioen vanaf het...