De overheid stelt de indexering van de alimentatie jaarlijks vast. Per 1 januari 2023 geldt een verhoging van 3,4% voor de kinder- en partneralimentatie. Als ontvanger van de alimentatie kunt u uw ex-partner erop wijzen dat het bedrag is verhoogd. Uw ex-partner is dan verplicht om de hogere alimentatie te voldoen met ingang van 1 januari 2023. Dit is alleen anders, indien u en uw ex-partner hebben vastgelegd dat er geen indexering van alimentatie zal plaatsvinden. Het nieuwe alimentatiebedrag dient u zelf te berekenen. Dit kan bijvoorbeeld via de site van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (www.lbio.nl).

Tip: is de door uw ex-partner te betalen alimentatie vastgelegd in een beschikking van de rechtbank en is de wettelijke indexering nooit toegepast? U kunt daarop nog steeds aanspraak maken. Een vordering vervalt pas na afloop van vijf jaren.