Gezag algemeen

Minderjarige kinderen staan onder gezag. Kinderen zijn minderjarig als zij nog geen 18 jaar oud zijn, niet gehuwd zijn (geweest) en niet meerderjarig zijn verklaard. Er is sprake van ouderlijk gezag of van voogdij. Men spreekt van ouderlijk gezag als het gezag wordt...

Gezag indien er sprake is van een huwelijk

Een huwelijk tussen een man en een vrouw Indien een kind wordt geboren uit het huwelijk van een man en een vrouw, zijn zij beiden ouders van het kind. Zij verkrijgen dan ook gezamenlijk het gezag over het kind. Een huwelijk tussen twee vrouwen (het kind is verwekt met...

Gezag indien er sprake is van een geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap tussen een man en een vrouw Indien een kind wordt geboren uit het geregistreerd partnerschap van een man en een vrouw, zijn zij beiden ouders van het kind. Zij verkrijgen dan ook gezamenlijk het gezag over het kind. Een geregistreerd...

Gezag indien er sprake is van ongehuwde en ongeregistreerde ouders

Ongehuwde ouders man-vrouw (de man heeft het kind erkend) De vrouw uit wie het kind is geboren is moeder van het kind. De man is door erkenning vader van het kind. De moeder heeft het gezag over het kind. Erkenningen tot 1 januari 2023: de vader kan het gezag over het...

Gezag indien er sprake is van adoptie

Een gehuwde of geregistreerde ouder met een partner die het kind heeft geadopteerd Beiden zijn ouder van het kind. Zij zijn gezamenlijk met het gezag over het kind belast op grond van het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Een gehuwd of geregistreerd paar dat samen...

Omgang algemeen

Ieder kind heeft recht op omgang met zijn ouders en met diegene tot wie het kind in een nauwe persoonlijke betrekking staat (bijvoorbeeld de biologische, maar niet juridische ouder of een opa of oma). De ouder die niet met het gezag over het kind is belast, heeft niet...