De Eerste Kamer heeft op dinsdag 22 maart 2022 ingestemd met het wetsvoorstel waarmee ook ongehuwde partners bij erkenning van een kind van rechtswege het gezamenlijke gezag kunnen krijgen. De positie van ongehuwde partners wordt daarmee gelijk gesteld aan die van gehuwden of geregistreerde partners.