Algemeen

Op basis van de wet kan een verplichting tot het verstrekken van levensonderhoud voortvloeien uit een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, men spreekt dan van partneralimentatie. Daarnaast kan een verplichting ontstaan door bloed- of aanverwantschap of gezag....

Bijdrage in de kosten van de kinderen (kinderalimentatie)

Ouders zijn op grond van de wet verplicht om bij te dragen in de kosten van hun kind. Totdat het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, wordt er gesproken van een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding. Vanaf het 18e tot het 21e levensjaar spreekt men...

Partneralimentatie

Na een echtscheiding, scheiding van tafel en bed, of na een ontbinding van een geregistreerd partnerschap kan de ex-echtgenoot, die niet volledig in het eigen levensonderhoud kan voorzien, een beroep op partneralimentatie doen. Deze dient dan wel behoeftig te zijn....