Een gehuwde of geregistreerde ouder met een partner die het kind heeft geadopteerd

Beiden zijn ouder van het kind. Zij zijn gezamenlijk met het gezag over het kind belast op grond van het huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Een gehuwd of geregistreerd paar dat samen een kind heeft geadopteerd

Beiden zijn ouder van het kind. Zij zijn gezamenlijk met het gezag over het kind belast op grond van het huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Een ongehuwde en niet-geregistreerde ouder van wie de partner het kind heeft geadopteerd

Beiden zijn ouder van het kind. Door de adoptie zijn zij ook gezamenlijk met het gezag over het kind belast.

Een ongehuwd en niet geregistreerd paar dat samen een kind heeft geadopteerd

Door de adoptie zijn zij beiden ouders van het kind geworden en gezamenlijk met het gezag over het kind belast.