Ongehuwde ouders man-vrouw (de man heeft het kind erkend)

De vrouw uit wie het kind is geboren is moeder van het kind. De man is door erkenning vader van het kind. De moeder heeft het gezag over het kind.

De vader kan het gezag over het kind verkrijgen:met instemming van de vrouw (op verzoek van beiden kan een aantekening in het gezagsregister worden vermeld);

via een procedure bij de rechtbank als de vrouw niet haar toestemming wil geven (de vader kan dan vragen om gezamenlijk met de moeder met het gezag te worden belast of alleen met het gezag te worden belast).

Ongehuwde ouders vrouw-vrouw (de duomoeder heeft het kind erkend)

De vrouw uit wie het kind is geboren is moeder van het kind. De andere vrouw is door erkenning duomoeder van het kind. De moeder heeft het gezag over het kind.

De duomoeder kan het gezag over het kind verkrijgen:
a.met instemming van de moeder (op verzoek van beiden kan een aantekening in het gezagsregister worden vermeld);
b. via een procedure bij de rechtbank als de moeder niet haar toestemming wil geven (de duomoeder kan dan vragen om gezamenlijk met de moeder met het gezag te worden belast of alleen met het gezag te worden belast).

Ongehuwde moeder en verwekker

De vrouw uit wie het kind is geboren is moeder van het kind. De moeder heeft het gezag over het kind.

De verwekker staat niet in een familierechtelijke relatie tot het kind. Hij is niet de vader van het kind. De verwekker kan samen met de moeder het gezag over het kind krijgen via een procedure bij de rechtbank. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

a. de moeder en de verwekker moeten de rechtbank gezamenlijk verzoeken om de verwekker ook met het gezag over het kind te belasten;
b. de verwekker moet in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staan.

Is er naast de moeder nog sprake van een andere ouder, dan gelden nog de volgende aanvullende voorwaarden:

c. de moeder en de verwekker moeten op de dag van het verzoek gedurende ten minste een aaneengesloten periode van een jaar onmiddellijk voorafgaand aan het verzoek gezamenlijk de zorg over het kind hebben gehad;

d. de moeder moet op de dag van het verzoek gedurende ten minste een aaneengesloten periode van drie jaren alleen met het gezag over het kind zijn belast.

Het verzoek wordt afgewezen indien, ook met het oog op de belangen van de andere ouder, er gegronde angst bestaat dat bij inwilliging van het verzoek de belangen van het kind zouden worden verwaarloosd.

Gelijktijdig met het verzoek om gezamenlijk gezag kan een wijziging van de geslachtsnaam van het kind in die van de moeder of de verwekker worden verzocht.

Ongehuwde moeder en vrouwelijke partner

De vrouw uit wie het kind is geboren is moeder van het kind. De moeder heeft het gezag over het kind.

De vrouwelijke partner staat niet in een familierechtelijke relatie tot het kind. Zij is niet de duomoeder van het kind. De vrouwelijke partner kan samen met de moeder het gezag over het kind krijgen via een procedure bij de rechtbank. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

a. de moeder en de vrouwelijke partner moeten de rechtbank gezamenlijk verzoeken om de vrouwelijke partner ook met het gezag over het kind te belasten;
b. de vrouwelijke partner moet in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staan.

Is er naast de moeder nog sprake van een andere ouder, dan gelden nog de volgende aanvullende voorwaarden:

c. de moeder en de vrouwelijke partner moeten op de dag van het verzoek gedurende ten minste een aaneengesloten periode van een jaar onmiddellijk voorafgaand aan het verzoek gezamenlijk de zorg over het kind hebben gehad;

de moeder moet op de dag van het verzoek gedurende ten minste een aaneengesloten periode van drie jaren alleen met het gezag over het kind zijn belast.

Het verzoek wordt afgewezen indien, ook met het oog op de belangen van de andere ouder, er gegronde angst bestaat dat bij inwilliging van het verzoek de belangen van het kind zouden worden verwaarloosd.

Gelijktijdig met het verzoek om gezamenlijk gezag kan een wijziging van de geslachtsnaam van het kind in die van de moeder of de vrouwelijke partner worden verzocht.

Wetsvoorstel erkenning en gezamenlijk gezag

Op 24 november 2020 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waardoor een ouder die niet gehuwd is en geen geregistreerd partnerschap met de andere ouder heeft na erkenning automatisch gezamenlijk met die andere ouder met het gezag over het kind wordt belast. Het wetsvoorstel dient nog door de Eerste Kamer te worden behandeld. Indien ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanneemt geldt de nieuwe regeling vanaf de datum van inwerkingtreding van de wet. Voor erkenningen die voor de inwerkingtreding zijn gedaan blijft dus de oude regeling gelden.