Erkenning met toestemming van de moeder (uit wie het kind is geboren) kan plaatsvinden door het opmaken van een akte van erkenning door de ambtenaar van de burgerlijke stand of door een notariƫle akte. In het laatste geval dient de notaris de akte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in met het verzoek om deze als latere vermelding aan de geboorteakte toe te voegen.

Geeft de moeder geen toestemming voor de erkenning, dan kan de ander een procedure starten waarin de rechtbank om vervangende toestemming voor de erkenning wordt verzocht. Wijst de rechtbank het verzoek toe, dan kan met behulp van het vonnis van de rechtbank tot erkenning van het kind worden overgegaan.

Erkenning werkt vanaf het tijdstip van erkenning en heeft geen terugwerkende kracht. Het is mogelijk om het kind al voor de geboorte te erkennen, zodat er vanaf de geboorte al een juridische relatie tussen de vader/duomoeder en het kind bestaat. Een gevolg van deze juridische relatie is onder meer dat het kind erfgenaam wordt.

In de volgende relaties kan de mogelijkheid van erkenning zich voordoen:

Er is sprake van een huwelijk tussen twee vrouwen (het kind is verwekt met een bekende donor)

De vrouw uit wie het kind is geboren is op grond van de wet de moeder van het kind. De duomoeder kan o.a. via erkenning ook moeder van het kind worden. Deze erkenning kan plaatsvinden met toestemming van de (biologische) moeder of via een procedure tot vervangende toestemming voor erkenning bij de rechtbank.

De bekende donor kan door erkenning vader van het kind worden. Deze erkenning kan plaatsvinden met toestemming van de (biologische) moeder of via een procedure tot vervangende toestemming voor erkenning bij de rechtbank.

Een kind kan op dit moment niet meer dan twee ouders hebben. Naast de biologische moeder kan dus ofwel de duomoeder ook moeder worden, ofwel de bekende donor vader worden.

Er is sprake van een geregistreerd partnerschap tussen twee vrouwen (het kind is verwekt met een bekende donor)

De vrouw uit wie het kind is geboren is op grond van de wet de moeder van het kind. De duomoeder kan o.a. via erkenning ook moeder van het kind worden. Deze erkenning kan plaatsvinden met toestemming van de (biologische) moeder of via een procedure tot vervangende toestemming voor erkenning bij de rechtbank.

De bekende donor kan door erkenning vader van het kind worden. Deze erkenning kan plaatsvinden met toestemming van de (biologische) moeder of via een procedure tot vervangende toestemming voor erkenning bij de rechtbank.

Een kind kan op dit moment niet meer dan twee ouders hebben. Naast de biologische moeder kan dus ofwel de duomoeder ook moeder worden, ofwel de bekende donor vader worden.

Het betreft een relatie van een man en een vrouw die niet met elkaar zijn gehuwd/geen geregistreerd partnerschap hebben

De vrouw uit wie het kind is geboren is op grond van de wet moeder van het kind. Verleent de moeder toestemming aan haar partner om het kind te erkennen, dan wordt diegene vader van het kind. Wenst de moeder geen toestemming te geven, dan kan in een procedure vervangende toestemming voor erkenning worden gevraagd. Dit laatste kan alleen door de verwekker van het kind (de man die met de moeder gemeenschap heeft gehad) of door de biologische vader van het kind (die niet de verwekker is en in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind, de spermadonor).

Het betreft een relatie van twee vrouwen die niet met elkaar zijn gehuwd/geen geregistreerd partnerschap hebben

De vrouw uit wie het kind is geboren is op grond van de wet moeder van het kind. De duomoeder kan met toestemming van de (biologische) moeder het kind erkennen. Wenst de moeder geen toestemming te geven, dan kan in een procedure vervangende toestemming voor erkenning worden gevraagd.

Er is sprake van een relatie tussen twee mannen

De vrouw uit wie het kind is geboren is op grond van de wet moeder van het kind. Vader van het kind is de man aan wie de moeder toestemming heeft verleend voor erkenning. De biologische vader die in een nauwe persoonlijke betrekking staat tot het kind kan via de rechter vervangende toestemming voor erkenning verzoeken. Door adoptie kunnen beide mannen vader van het kind worden.