Actueel

Scheiden zonder Schade

Op 9 mei 2018 hebben de Minister voor Rechtsbescherming (S. Dekker) en de Minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (H. de Jonge) de Tweede Kamer geïnformeerd over de acties die zij gaan ondernemen om schade bij kinderen als gevolg van een echtscheiding te...

Lees meer

Het ouderschapsplan en het bruggesprek

Indien er sprake is van een scheiding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken, dient er bij het verzoekschrift tot echtscheiding een door beide partijen ondertekend ouderschapsplan te worden gevoegd. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken worden...

Lees meer

Indexeringspercentage alimentatie 2018 is 1,5%

De kinder- en partneralimentatie wordt jaarlijks verhoogd met een door de overheid vastgesteld indexeringspercentage. Voor 2018 is de wettelijke verhoging bepaald op 1,5%. Met ingang van 1 januari 2018 dient uw ex-partner de door hem verschuldigde alimentatie dus te...

Lees meer

Periodiek verrekenbeding

Het periodiek verrekenbeding is in de jaren vijftig van de vorige eeuw ontstaan vanuit de gedachte dat huwelijkse voorwaarden met een koude uitsluiting (elke gemeenschap van goederen is uitgesloten) ten opzichte van de vrouw als onredelijk werden beschouwd. In die...

Lees meer