Indien er sprake is van een scheiding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken, dient er bij het verzoekschrift tot echtscheiding een door beide partijen ondertekend ouderschapsplan te worden gevoegd. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken worden opgenomen over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, over de wijze waarop de ouders elkaar informeren en raadplegen over kwesties die de kinderen aangaan en over de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. De ouders moeten laten zien op welke wijze de kinderen betrokken zijn bij het opstellen van het ouderschapsplan en het regelen van de zorgtaken. Zij dienen dus met de kinderen over het ouderschapsplan te praten en hun mening te vragen: het bruggesprek.

Met ingang van 1 mei 2018 vindt er een proef plaats bij de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, waarbij de familierechters in echtscheidingsprocedures aan de advocaten en de ouders vragen stellen over het bruggesprek. Is er bij het echtscheidingsverzoek geen ouderschapsplan ingediend en hebben de ouders ook geen bruggesprek met de kinderen gevoerd, dan moeten de ouders de rechter informeren over de huidige omgangsregeling en hoe die verloopt. Insteek is dat de kinderen op deze manier minder de dupe zullen worden van de scheiding van hun ouders.

Op de site van de Rechtbank Overijssel staan voor ouders nuttige tips en suggesties voor het voeren van een bruggesprek met hun kinderen. De vragen zijn onderverdeeld naar diverse onderwerpen en leeftijdscategorie├źn. Zo komen aan de orde de zorgregeling, het halen en brengen van de kinderen, de verdeling van de vakanties, de verjaardagen, de vrijetijdsbesteding (clubs, sport, vrienden), de schoolkeuze en het contact met de familie.

De proef duurt een jaar en blijft beperkt tot echtscheidingsprocedures bij de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. Onder leiding van de Vrije Universiteit van Amsterdam zal er onderzoek worden gedaan naar de effecten van het bruggesprek.