De kinder- en partneralimentatie wordt jaarlijks verhoogd met een door de overheid vastgesteld indexeringspercentage. Voor 2018 is de wettelijke verhoging bepaald op 1,5%. Met ingang van 1 januari 2018 dient uw ex-partner de door hem verschuldigde alimentatie dus te verhogen met 1,5%.

Tip: is de door uw ex-partner te betalen alimentatie vastgelegd in een beschikking van de rechtbank en is de wettelijke indexering nooit toegepast? U kunt daarop nog steeds aanspraak maken. Een vordering vervalt pas na afloop van vijf jaren.