Op 9 mei 2018 hebben de Minister voor Rechtsbescherming (S. Dekker) en de Minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (H. de Jonge) de Tweede Kamer geïnformeerd over de acties die zij gaan ondernemen om schade bij kinderen als gevolg van een echtscheiding te voorkomen.

Allereerst worden er ouderschapsprogramma’s gestimuleerd, waarbij wordt aangesloten bij het programma ‘Besluit met muisjes’. Dit laatste programma richt zich speciaal op de moeilijke fase van beginnend ouderschap. De ministers verwachten dat partners door deze programma’s beter zijn voorbereid op het ouderschap en dat zij eerder hulp zullen inroepen bij relatieproblemen.

Verder wordt er in de komende jaren een scheidingsloket ontwikkeld en uitgetest. Het scheidingsloket zal worden ondergebracht bij de gemeente. Ouders kunnen bij de scheidingsdeskundige informatie inwinnen. Maar de scheidingsdeskundige kan de ouders ook de weg wijzen naar professionals in de hulpverlening of juridische bijstand en ouders aanmoedigen om met elkaar in gesprek te blijven en goede afspraken met elkaar te maken.

Naast het scheidingsloket wordt er een nieuwe scheidingsprocedure ontwikkeld die in drie arrondissementen zal worden getest. Het doel van de nieuwe procedure is om conflicten die gepaard gaan met een echtscheiding zoveel mogelijk buiten de rechtszaal te houden. Moet de rechter er toch bij worden betrokken, dan wordt er gekozen voor een oplossingsgerichte aanpak. Door te experimenteren met een gezamenlijk processtuk (in plaats van een verzoekschrift en een verweerschrift zoals nu gebruikelijk is) en de inschakeling van een gezinsvertegenwoordiger (in plaats van een advocaat) wordt de rechter in staat gesteld om zijn rol actiever in te vullen. Er komt dan meer gelegenheid voor gesprekken met en tussen de ouders.

Behalve de ontwikkeling van een nieuwe scheidingsprocedure zal worden verkend of nieuwe wetgeving wenselijk is voor de eis dat beide ouders toestemming moeten geven voor therapieën of interventies en voor een mogelijke verplichte therapie voor een individuele ouder bij psychische problematiek.

Publiek en professionals moeten zich bewust zijn van de schade die kinderen kunnen ondervinden als gevolg van een scheiding. Er zullen campagnes en activiteiten worden opgezet om deze bewustwording te realiseren. Voorbeelden daarvan zijn het ontwikkelen van een scheidingsbox en een speciaal magazine en het opstellen van een top 5 van do’s and don’ts voor mensen die met een scheiding te maken krijgen.

Tot slot zal worden bezien hoe professionals beter kunnen worden toegerust.