Zijn er bij de echtscheiding minderjarige kinderen betrokken, dan geldt zowel voor een gemeenschappelijk als een eenzijdig verzoek tot echtscheiding, dat er een ouderschapsplan moet worden overgelegd. Dit geldt ook voor een ontbinding van een geregistreerd partnerschap waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken. Kinderen zijn minderjarig als zij nog geen 18 jaar oud zijn, niet gehuwd zijn (geweest) en niet meerderjarig zijn verklaard. Deze verplichting voor het opstellen van een ouderschapsplan vloeit voort uit de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding die sinds 1 maart 2009 van kracht is. In deze wet is ook bepaald dat ouders na de scheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap gezamenlijk het gezag over de minderjarige kinderen behouden.

In het ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd over in ieder geval de verdeling van de zorgtaken, over de bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen en over de informatie- en consultatieplicht ten aanzien van de minderjarige kinderen. Buiten de hiervoor genoemde verplichte onderwerpen bent u overigens geheel vrij in de afspraken die u wilt vastleggen. U kunt het ouderschapsplan dan ook zo uitgebreid mogelijk maken, of de afspraken slechts tot een minimum beperken.